Bogumilsko evanđelje Bogorodice u kojemu je opisano petnaest godina tajanstvenog prebivanja Majke Božje u Efezu (Mala Azija). Bogomajka otvara čovječanstvu istinski pogled na Krista i priprema ga za dolazak posebnih, čistih duša: serafita.

ISBN: 978-953-7551-02-5
Broj stranica: 325
Uvez: Meki

Cijena: 9 €