Blog

BITI DOBAR JE LAKO

BITI DOBAR JE LAKO

Dobrota spašava život na Zemlji. Zlo ga uništava. Biti dobar je lako, ali iznimno važno. Sva duhovnost ovoga svijeta sažeta…

BOG VOLI MLADE

BOG VOLI MLADE

Postoji predrasuda da Boga počneš tražiti tek kada ostariš ili kada te stisne jača kriza. Međutim, Isus svojim učenicima govori:…

NOVI BOG ZA NOVO ČOVJEČANSTVO

NOVI BOG ZA NOVO ČOVJEČANSTVO

Naš pogled na Boga je iskrivljen. Percepcija Boga, kroz “religijske naočale”, kao distantnog, onoga koji sudi, koji promatra s visoka…

NEPOROČNO ZAČEĆE

NEPOROČNO ZAČEĆE

Mnoge crkve i umjetnička djela inspirirani su i nazvani po bezgrešnom začeću. Ono se spominje u Bibliji, o njemu su…

KAKO VODITI DUHOVNU BITKU

KAKO VODITI DUHOVNU BITKU

Iskušenja i napasti ovosvjetovnog života su brojne. Samo uočavanje napasti ne znači da smo stupili u bitku. Bitka znači da…

BOŽANSKA DOBROTA

BOŽANSKA DOBROTA

U čemu je posljednja istina? Što je posljednja istina? Pomazanik govori da je nezamisliva dobrota prisutna na Zemlji. U tome…