Bogumilska enciklopedija koja daje jedinstveni i sveobuhvatan pregled o starom dualističkom učenju. Bogumilstvo je arhetipska univerzalna duhovnost koja je izvorište mnogih vjerskih škola. Između ostalog, knjiga nudi uvid u slavensku, helensku, zoroastrijsku mitologiju rehabilitirajući bogumilstvo iz kulturološkog i duhovnog zaborava.

ISBN: 978-953-7551-14-8
Broj stranica: 496
Uvez: Meki

Cijena: 16 €