Svaku srijedu. 20h

Bogumili vjeruju u Dobrog Boga. Posjeduju znanje naslijeđeno od svetih velikana prošlosti. Nebesa darežljivo obdaruju duhovnog dida Ivana mudrošću koja je sažeta u 200 bogonadahnutih svezaka.

Mistična riznica koju čuvamo predviđena je za dobre ljude, za one koje sam Svevišnji priprema dajući posebnu misiju u današnja krucijalna vremena.

Dođi na druženje, uzmi knjigu, pitaj Božju volju za sebe te vatreno služi drugima!