1. lipnja 2022. od 19:00 sati

Isus je bio Perzijanac po krvi i Zoroastrijac po vjeri. Njega je naslijedila dualistička grana koja na području Balkana poznata je kao Bogumili