Pozivamo dalmatince, dobre ljude grada Splita, te sve tragače istinske duhovnosti na nadolazeće predavanje koje smo pripremili 06. i 07. prosinca u 18.00 sati u prostorijama Bogumilskog centra na adresi Poljička cesta 29.

Dobro došli!

Teme:
Dualistička civilizacijska paradigma
Kristo-zoroastrizam u osnovi bogumilstva
Tajne dobrog univerzuma
Djevičanstvo će spasiti svijet