Da bi se nešto reklo o nezemaljskoj dobroti potrebno ju je staviti u odnos s premudrosti, čistoćom i ljubavi.

Zašto je važno povezati premudrost i dobrotu? Premudrost predstavlja trezvenost, odnosno pomaže u razlikovanju dobra i zla. Premudrost određuje kome, koliko, kada i na koji način dati dobrotu. Bez premudrosti dobrotu ćemo pokloniti krivoj osobi dok je za pravu nećemo imati. Premudrost je izvor dobrih misli. Samo dobre misli rađaju dobre riječi i dobra djela.

Koja je veza dobrote i čistoće? Dobrota ima oslonac u čistoći. Bez čistoće dobrota gubi tlo pod nogama. Čistoća je kao podloga, kalup u kojem se dobrota može očuvati i kultivirati. Bez čistoće dobrota izgara brzo ali bez snage, kao papir. S čistoćom dobrota ima snagu i gori kao ugljen, snažno i postojano.

Dobrotu bez ljubavi gotovo je nemoguće zamisliti. Ali o kakvoj ljubavi je riječ? Riječ je o uzvišenoj nezemaljskoj ljubavi kakvu su svjedočili solovjetski preci i sam Krist. To je ljubav potpuno lišena vlastitog ega. Ona je opisana riječima voli bližnjega kao samoga sebe, daj život za bližnjega. Dobrota koja proizlazi iz takve požrtvovne ljubavi nadilazi granice racionalnosti. Čovjek u čijem srcu gori vatra ljubavi ne može a da ne služi i da ne daje sebe drugima. Takav čovjek je istinski dobar.

Dobrota koju pokušavamo spoznati i prakticirati dolazi iz svjetlosnih sfera premudrosti, čistoće i ljubavi. Pozvani smo omekšati vlastita srca, uranjati se u bogospis, u molitvu, pojednostaviti se, imati sluha za bližnjega. Pozvani smo u okrilje Bogomajke iz koje izranjaju oceani dobrote. Neka nam svaki dan započne sa zavjetom na vjernost Majci, neka nam svaki dan traje sa slavljenjem Majke, neka nam svaki dan završi sa zahvalom Majci.