Dobri ljudi zvani Bogumili su pripadnici dualističkog pristupa Bogu, čovjeku i svijetu. Uče da je Bog apsolutno dobar, milostiv i darežljiv. Čovjek je božji namjesnik na Zemlji i djelomično je pokvaren, ali treba se prisjetiti svoje prave misije. Svijet koji nas okružuje je pun suprotnosti i ne sadrži isključivo božansku prirodu, već i očito zlo.

Pojedincu se nije lako snaći u svemirskom kaosu nepravde, svakodnevne borbe za preživljavanje i skrivenih klopki. Mnoge duhovne škole nude svoja rješenja za takve probleme, ali malo je onih za koje se može reći da osim što govore o svojem učenju i žive u skladu s njim.

Bogumil je nedostižan ideal zemaljskog čovjeka koji živi na anđeoski način i svjetlo je ovome svijetu. Tako uostalom i zapovijeda duhovna tradicija. Danas postati Bogumil je iznimno teško, a biti istim gotovo je nemoguće. Međutim, ništa drugo ni ne vrijedi, osim težiti tom visokom cilju.

Mnogo ljudi u sebi osjećaju duhovni poziv i traže dobru sredinu sličnih junaka da im se pridruže u zajedničkoj borbi za vječnu božansku pravdu. Možda je naša bogumilska bratsko-sestrinska zajednica baš ona ekipa kojoj vi pripadate oduvijek i koju ste tražili cijeli svoj život?! Dođite na predavanje da si odgovorite na ovo krucijalno sudbonosno pitanje.
Dobro došli!
Bogumilski centar, Ožujska 1, Zagreb