Zoroastrizam je koljevka dualističke paradigme koju su usvojile tri monoteističke religije, razne gnostičke škole i bezbroj duhovnih smjerova. Za razliku od drugih, bogumili otvoreno priznaju zoroastrizam kao svoj kamen temeljac. Čuvaju univerzalni dualistički svjetonazor u kojem je Dobro pravječno i vanvremensko, a Zlo je pak ontološko i time konačno.

Na predavanju će se govoriti o zoroastrijsko-manihejskom utjecaju na formiranje bogumilske vjere te osnovama tog jedinstvenog učenja.

Koliko je zoroastrizam, odnosno bogumilstvo primjenivo za suvremenog čovjeka i koliko odgovara izazovima vremena?
Je li to dio prošlosti i predmet proučavanja povjesničara i teologa ili pak funkcionalno znanje i praksa za žitelja XXI. vijeka?

Probat ćemo zajednički doći do odgovora!

Dobro došli!

Ožujska 1, Vrbani, Zagreb