Bogumili su dualisti, vjeruju da je Bog izuzetno dobar i nikome ne sudi. Za razliku od abrahamske tradicije štuju podjednako očinski i majčinski princip u Bogu. Čovjek može biti duhovno rođen isključivo od dualnog božanstva. 

Međutim, koncept androgenosti Boga, pa tako i čovjeka, ne smatraju u potpunosti ispravnim. Bogumilski brat različit je u određenim nijansama od bogumilske sestre dok je pritom njihova duhovna osnova ista.

Cilj je predavanja rehabilitirati majčinski božanski princip i time pomoći ženama, ali i muškarcima, u harmonizaciji međusobnih odnosa i zajedničkog izlaza iz sveopće duhovne i društvene krize. Barem nacrtati put prema poboljšanju.

Dobro došli, braćo i sestre!