Prvi Maj je dobra prilika za doći u Bogumilski centar na druženje. Objasnit ćemo porijeklo najpoznatije parole Francuske revolucije. Otvorit ćemo mistični sadržaj drevne narodne prakse kola. Pojasnit ćemo strategiju i taktiku duhovne bitke. I naravno, osvrnut ćemo se na glavnu inspiraciju bogumila, višnju ljubav, koja čovjeka čini bezumnikom u pozitivnom smislu te riječi.
revolucija dobrote

  1. svemirsko kolo
  2. duhovni ratnik
  3. bezumlje ljubavi

Dakle, teškom racionalistu bit će muka od druženja, ali pravi tragač i čovjek otvorena srca sigurno će doživjeti inspiraciju.

BOGUMILSKI CENTAR, Ožujska 1, Zagreb

Svi ljudi dobre volje su dobro došli!