Zavjeti Bogumila

Bogumilski zavjeti konsolamentuma (stjecanje Duha Svetoga), divinomentuma (oboženja), melioramentuma (od lat. riječi melior = biti bolji) - su novi zavjeti koji uvode bogumilsku crkvu u XXI. stoljeće.

Mi donosimo zavjet konsolamentuma, kao izlijevanje Duha Svetoga, divinomentuma, kao oboženje - divinizacija i melioramentuma - kao neprestanog rada nad sobom. Svakodnevno postajem malo čišći i bolji, malo svjetliji od sebe jučerašnjeg.

Treba postati ne homo sapiens, već homo amores, čovjek koji ljubi, da bi se upalila svijeća. Homo amores - da bi unišao vratima Minné, upoznao ljubećeg Oca.