Stupnjevi duhovnog puta

Duhovni put pod vodstvom blaženog Ivana počinje od otajstva drugog obraćenja. Drugo obraćenje je veliko buđenje iz adamitske¹ zablude. Budući rođen na nebesima od posljednje kaplje ljubavi Svevišnjega, bogočovjeka pri utjelovljenju na Zemlji zadržava knez ovoga svijeta. U bibliji se on zove „Jahve“, „Elohim“.

Pod izlikom zaštite od zla i iskušenja u materijalnom svijetu, knez ovoga svijeta predlaže bogočovjeku da primi od njega adaptacijsko preoblikovanje². Ne sluteći obmanu, duša daje dobrovoljnu suglasnost i Jahve oduzima neporočne sastave utiskujući svoje poročne.

Utjelovivši se na zemlju u preoblikovanju čovjek postaje pomiješan, i prema zabludi svojim ocem već ispovijeda kneza ovoga svijeta zaboravivši na istinskog Nebeskog Oca i rodnu domovinu.

Milijarde duša u posljednja tri i pol tisućljeća je prošlo to općepoznato nelegitimno preoblikovanje, pogrešno ispovjedajući svojim bogom, ocem i stvoriteljem kneza ovoga svijeta.

¹ Adamit (adamitsko) – onaj koji je Adamovog roda. Čovjek koji živi i hrani se ovim svijetom, požudom, uzurpacijom, strahom, mamonom. U njemu je savršeno zapečaćen božanski potencijal. Njega interesira samo kako uspjeti i što više se naslađivati niskim strastima u ovom svijetu

² Adaptacijsko preoblikovanje – akt tzv. nelegitimne i lukave adaptacije k Zemlji (promjene sastava) koju je knez ovoga svijeta predložio svakom Bogočovjeku pri njegovom približavanju k Zemlji. Njegov je cilj obmanuti duše, ući u njihovu nutrinu i izvršiti oskvrnuće bogočovjeka, stavljajući svoje poročne sastave (uzurpaciju, požudu, materijalizam, strah). Tragedija je da su duše potpale pod njegovu hipnozu i dale suglasnost na taj čin.