Dualizam

Prema bogumilskom shvaćanju evanđelja, Kraljevstvo Božje nije bilo od ovoga svijeta. Bog je sazdao nebesa i duše. Materijalni svijet, zlo, ratovi, svjetske crkve i pape djelo su ruku sotone, jer je Bog savršena ljubav i dobrota i ne može tvoriti nikakvo zlo.

Tko sam ja – grješni patnik kojega treba kazniti za sva zla djela i dovesti pred Strašni sud ili prekrasni svijetli čovjek – radosni, ljubljeni, sigurni, slobodni, cijenjeni, uzvišeni anđeo koji je dostojan ljubavi?. Koji zna ljubiti i biti ljubljen. Jadnik na kojega je povješan istočni grijeh – nešto imaginarno zbog čega sam ma koliko se kajao uvijek i dalje kvaran i nepopravljiv, i umrijet ću u strahu pred kaznom zlog Boga. Ili biti će stvoreno prije Adama iskušanog Evom čije breme kažu da i danas nosim?

I kakav je to uopće Bog koji bi trebao biti dobar i ljubeći otac, kad on i sudi i kažnjava. I što će mi uopće takav Bog?

Pitanja se redaju logički jedno za drugim. Ja tražim odgovore, smisao, put, cilj. Suvremeni čovjek ne vidi izlaza. Ide u hram i moli se, ali nema pomaka. I da si uporan cijeli tvoj život – i dalje nesreće, bolesti, problemi s djecom, nevjere i rastave, spletke na poslu, tragedije, strah od svakoga i pred svime, strah od smrti - tmurno nebo, ne vidim svjetlo.

Gdje je radost, ljubav do boli, eksplozija srca, krasota, svijetlo lice, unutarnji mir, dobrota, vjera da sam prekrasan, da sam ljubljen, siguran, slobodan, cijenjen, uzvišen? Vjera da je moj bližnji u svojoj suštini za mene božanstvo. Isto ono što i ja želim biti – nešto posebno, jedinstveno, dragocjeno, ljubeće i ljubljeno.

Imam izbor – što izabrati? 'Nastao iz praha i u prah ćeš se pretvoriti.' Biti Adamova roda s emblemčićem krivca koji traži Spasitelja. Slijediti zapovijedi 'ne ubij, ne kradi, ne sagriješi bludno, ljubi oca i majku' itd, kao da i sam ne znam da tako treba biti. Čekati 'drugi Kristov dolazak' i sud nad mojom dušom. Ili biti nešto puno više – biti homo seraphicus, homo amores, homo teoticus, homo solaris. Biti neprocjenjivi biser Univerzuma koji je došao u ovaj svijet da bi zasjao još višim stupnjem nadilazeće savršene ljubavi. Slijediti jedini zakon - zakon Višnje čiste djevičanske ljubavi, jer tome zakonu ne treba dodavati nikakve zapovijedi.

Treće tisućljeće nosi nove vrijednosti, nove perspektive, novu duhovnost, rashipnotizaciju čovjeka, novi život, spoznaju o sebi samomu.