Sveta Eufrozinija

Knjiga jedinstvenih pouka bogumilske duhovne majke. Od drugih se razlikovala po tome što je ona jedina u našem vremenu učila o ključevima stjecanja Duha Svetoga. Knjiga sadrži praktične savjete za duhovnog početnika: kako se moliti, klanjati, postiti u bogumilskoj sferi.