Poziv svim Dalmatincima na predavanje o izvornom dalmatinskom duhovnom nasljeđu.

Dalmatinske bratovštine dokaz su specifične duhovnosti koja je cvjetala u Splitu, na Čiovu, Šolti, Braču, Hvaru. One su bile centar duhovnog života stanovništva.

TRAGOVIMA BOGUMILA

Na predavanju u Bogumilskom centru otkrivamo istinski dalmatinski arhetip, korijen i izvor ponosa tradicionalne linije koja se preko bogumila i dalmatinskih patarena očuvala i živi dan-danas.

Dalmacija nije drugačija slučajno. Ona krije stoljetne tajne nadahnutih i posebnih pojedinaca i skupina koji nisu samo ostavili svoje nasljeđe u špiljama podno Marjana, već i u ljudima i načinu života.

Saznajmo zajedno o dalmatinskoj prošlosti, a time i o budućnosti.
Triba znat šta je naše, a šta tuđe!

Dobro nam došli! 

Poljička 29, SPLIT

Ulaz je slobodan.