Novo oblikovanje

Da bi postao nov, bogumil, potrebno je primiti novo oblikovanje. Mi se odričemo adaptacijskog preoblikovanja (negativni aspekt), no, to nije dovoljno. Potrebno je prihvatiti novo oblikovanje. Nas oblikuju. Zahtijeva se velika hrabrost. Mi smo vitezovi nježni, milosrdni, i vrlo odvažni. Hrabrost nije zveckanje oružijem, da bi zastrašio druge, nego sposobnost pobijediti sebe jučerašnjeg. Ma kako bilo teško, treba se rastati s onim što je nepoželjno. Da se ne bi okolnosti svaljivale na glavu, treba reći: ne. To zahtijeva veliku hrabrost.

Naša obožavana braća i sestre povezani su bračnim sponama čiste ljubavi. To je također ključ bogumilske crkve. Nigdje nema takve ljubavi, ne samo zasebno među braćom ili među sestrama, nego i međusobno. Takvu ljubav daje jedino čistoća.