Dobra askeza

Koje mjesto zauzima asketika u duhovnoj školi blaženog Ivana? Je li djelotvorna, je li plodonosna? Da, uz uvijet da se ne gubi cilj puta stjecanja Duha Svetoga - asketika (klanjanje, umivanje na svetim izvorima, psaltir, molitva, noćno bdijenje, post, poslušnost, samica...) donosi rezultate, samo ako se oni shvate kao sredstvo za podobrenje čovjeka, za otkrivanje njegovog duhovnog potencijala. Asketika je djelotvorna ako revnosnik postiže stupanj neprestane preozarenosti. Klanjanje bez preozarenosti su sport, post bez nutarnje ozarenosti je djeta, molitva izvan sfere ushićenosti je ceremonijalna magija, umivanje na svetom izvoru bez silaska vatrenog grma je kaljenje za morže.