Praksa

U čovjeku postoji tajna dimenzija - svojevrsna duševna nakupina istisnutih pomisli, strahova, fobija, trauma - nesvjesni kompleksi, koji se na ovaj ili neki drugi način očituju na vanjštini.

Za tajnom dimenzijom slijedi sfera koju nazivamo "tajna nad tajnama". Zapečaćena je drugim adaptacijskim preoblikovanjem. Čovjek je nositelj velike tajne, velike sfere božanstva, o kojoj niti ne naslućuje. Potrebna je objava, ozarenje Duha Svetog i preozarenje, iluminacija, blijesak. Potreban je silazak nebeskog taborskog svjetla (to je termin kojim se svjetlo Oca čiste ljubavi izražavalo u tradicijskoj teologiji), da bi mogli prozrijeti i uvidjeti to dobro skrovište.
Radi toga je nužna velika crkva ljubavi. Ona se ne sastoji od zlih inkvizitora, egzekutora, sudaca i izvršitelja osuda (utjelovljenih demona), već od dobrih skrovišta.

Koje mjesto zauzima asketika u duhovnoj školi blaženog Ivana? Je li djelotvorna, je li plodonosna? Da, uz uvijet da se ne gubi cilj puta stjecanja Duha Svetoga - asketika (klanjanje, umivanje na svetim izvorima, psaltir, molitva, noćno bdijenje, post, poslušnost, samica...) donosi rezultate, samo ako se oni shvate kao sredstvo za podobrenje čovjeka, za otkrivanje njegovog duhovnog potencijala. Asketika je djelotvorna ako revnosnik postiže stupanj neprestane preozarenosti. Klanjanje bez preozarenosti su sport, post bez nutarnje ozarenosti je djeta, molitva izvan sfere ushićenosti je ceremonijalna magija, umivanje na svetom izvoru bez silaska vatrenog grma je kaljenje za morže.

Da bi postao nov, bogumil, potrebno je primiti novo oblikovanje. Mi se odričemo adaptacijskog preoblikovanja (negativni aspekt), no, to nije dovoljno. Potrebno je prihvatiti novo oblikovanje. Nas oblikuju. Zahtijeva se velika hrabrost. Mi smo vitezovi nježni, milosrdni, i vrlo odvažni. Hrabrost nije zveckanje oružijem, da bi zastrašio druge, nego sposobnost pobijediti sebe jučerašnjeg. Ma kako bilo teško, treba se rastati s onim što je nepoželjno. Da se ne bi okolnosti svaljivale na glavu, treba reći: ne. To zahtijeva veliku hrabrost.

Naša obožavana braća i sestre povezani su bračnim sponama čiste ljubavi. To je također ključ bogumilske crkve. Nigdje nema takve ljubavi, ne samo zasebno među braćom ili među sestrama, nego i međusobno. Takvu ljubav daje jedino čistoća.

Katarza je neophodna i najvažnija tema (mnogo dublja struktura od pokajanja, pokajanje je podređeno katarzi).

To je najdublja pročišćenost od posljedica adaptacijskog preoblikovanja. Katarza tisuću puta nadilazi pokajanje. Katarza je više, iznad i dublje od pokajanja. Katarza je progledavanje na adaptacijsko preoblikovanje, osvješćivanje njegovih tragičnih posljedica i egzorcističko istjerivanje kneza ovoga svijeta iz nutarnjih zamaka. Neophodno se tisuću puta oprati u bijelim kupeljama katarze, u bazenu iscijeljujućih suza Prečiste Djevice.

Bogumili su majstori pročišćenja. Tko prima naše učenje, nauku - čisti se i postaje blažen, shvaća najviše tajne, postaje sretan i hrani se od neraspadivog blaga, o kojem je Krist govorio u svojim zemaljskim danima.

 

Da bi postao čist, prijeko je potrebno ugasiti "forneks", žarište požude. Posljedica preoblikovanja bila je zatvaranje duhovnog srca i otvaranje forneksa - žarišta požudnog raspaljivanja. Žarište požude mora biti u potpunosti ugašeno. To se naziva djevičanstvo.

Djevičanstvenik nije onaj, koji daje zavjet, već onaj u kojeg je ugašeno požudno žarište. Može kod djevičanstvenika proći i 50 godina, a da požudno žarište ne bude ugašeno.

Mi pobjeđujemo rodovske programe, imamo žezlo izmjene svih programa. Ljudi, koji su pod zaštitom oca Ioanna - nova su bića. Oni ga vole i zahvaljuju mu, zato što im je korjenito izmjenio životni pravac. Učinio je to po blagoslovu dobrog Oca, u kojeg je povjerovao nakon drugog obraćenja. Ovdje je važno nešto reći o katarzi.

Kako postati nesvjetovan u uvjetima ovog svijeta? Prije svega potrebno je prihvatiti našu vijest o adaptacijskom preoblikovanju, kojeg su prošle besmrtne duše kod utjelovljenja na zemlju. Dok se znanje o adaptacijskom preoblikovanju ne smjesti u fokus spoznaje, vi ne možete voditi pravu bitku. Svaka borba s grijesima je uzaludna, dok ne uvidite korijen poraza, najdublje se ne pokajete i ne istrgnete preoblikovanje, brišući sve njegove pečate.

Da bi postao čisti bogumil, treba potpuno izići iz poretka ovog svijeta, čiji su simboli; požuda, uzurpacija svih vidova, mamona i materijalizam. Savijest, um, sastavi, srce - čine da čitavo biće sjaji čistoćom! To nije samo odricanje od kneza ovog svijeta (rex-mundi), već potpuna metanoja, preporod svega bića, novo nutarnje rođenje.