RUŽA SERAFITA

Drugo tisućljeće kršćanstva je završeno. Što će donijeti treće koje je nastupilo? Izazovna i prekrasna perspektiva nadolazećeg preobražavanja čovječanstva predaje se kroz svitak nebeskog otkrivenja, koje je autor dobio na vrhu Slavujeve Gore u Turskoj. Prekrasan uzor duhovnomistične književnosti, interesantan za ozbiljnog pronicljivog čitatelja.

Cijena: 
20.00 HRK
Price: 
3.00 EUR