MOZART GLAZBENI KRIST

P. I. Tschaikowsky, koji je nazvao Mozarta "glazbenim kristom", moguće je da ni sam nije naslućivao, koliko je bio blizu istini. U novoj knjizi blaženog Ivana – mistika, bogovidioca, nasljednika duhovne škole Atlantide i Hiperboreje – postulira se postojanje cijele plejade nebeskih vjesnika Minne, čiste božanske ljubavi. Ti pomazanici (mali kristi) dolaze na zemlju, da bi napominjali čovječanstvu o sunčanim svjetovima ljubećeg Oca, od kuda smo svi mi rodom.

Cijena: 
20.00 HRK
Price: 
3.00 EUR