Hrvatima kao i ostalim slavenskim narodima je odsječen korijen narodnog arhetipa. Njega je potrebno tražiti u prastaroj civilizaciji koja se nakon tisućljeća zaborava ponovno otkriva preko duhovnog mita i nebeske objave. Bogumilima su dani na čuvanje zlatni ključevi od mistične hiberborejske riznice. Mudri djedovi trezveno poklanjaju te ključeve istinskim tragačima čista srca i dobre volje. Dobro došli na predavanje i neformalnu besjedu!

Obrtnički centar, Razvojna agencija | Haulikova 14, KARLOVAC