Jedinstvena otkrivenja San Salvadorskih (jedno od pirinejskih brda) katara koji su postigli stupanj besmrtnosti. U srednjem vjeku katarski zamak na vrhu San Salvadora bio je poznat po cijeloj Europi. Ovamo je pristizalo mnoštvo naroda koji su se željeli pridružiti tajni poboženih ljudi. Katari su postizali takav stupanj savršenstva da su postajali utjelovljenim božanstvima. Ovu knjigu možemo zaista smatrati katarskom biblijom jer sadrži puninu duhovnog učenja “dobrih ljudi”. Preporučujemo za ozbiljne tragače, gnostike te za one koje istražuju duhovnost bogumila, odnosno katara.