Poziv svim Dalmatincima na predavanje o izvornom dalmatinskom duhovnom nasljeđu.Dalmatinske bratovštine dokaz su specifične duhovnosti koja je cvjetala u Splitu, na Čiovu, Šolti, Braču, Hvaru. One su bile centar duhovnog života stanovništva.TRAGOVIMA...