Pozivamo Vas na seminar o načelima kristozoroastrizma koji se tisućljećima postavljaju kao najplemenitiji ciljevi čovjeka: Dobre misli, dobre riječi i dobra djela. Koliko smo danas daleko od tih vrijednosti koje duboko ispunjavaju čovjeka i kako ih je...